Vlastivědný sborník Muzea Šumavy

Rejstřík dle autorů

Rejstřík obsahuje články, zprávy, anotace a recenze uveřejněné ve všech dosud vydaných sbornících. Více příspěvků od téhož autora je řazeno taktéž abecedně. Anotace a recenze jsou zaznamenány pod jednotlivými autory jako poslední. Uvedení autora v hranaté závorce znamená, že příspěvek není autorsky uveden, z obecného posouzení mu však lze daný příspěvek připsat. U spoluautorství je u dalších autorů uveden odkaz na prvně zapsaného autora. Po kliknutí na záznam se u zpracovaných příspěvků objeví jejich plné textové znění.

 

ADLEROVÁ Alena, Secesní sklo sklárny Loetz, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s.  165–170.

BAJEROVÁ Marie, Josef Váchal a Šumava, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 76–81.

BARTOVÁ Veronika [anotace]: Karl Schmotz, Zwischen Donau und Otava. Gedanken zu Herrschaft
und Sakralarchitektur im hohen Mittelalter. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 2004, s. 231–250; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 284–286.

BENEŠ Antonín, Za univ. profesorem Emanuelem Šimkem, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 39.

BENEŠ Antonín, Horní Pootaví v pravěku a na počátku dějin podle archeologických pramenů, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 7–58.

BENEŠ Antonín, Pravěk Horažďovicka, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 6–26.

BENEŠ Antonín, Příspěvky k archeologii horního Pootaví, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 38–39.

BENEŠ Antonín, Příspěvky k archeologii horního Pootaví, Naše Šumava 1, 1969, s. 16–18.

BERÁNKOVÁ Marie, Městská správa v Rejštejně, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001,
s. 37–44.

BERÁNKOVÁ Marie, Z historie Rejštejna, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 27–37.

BERNDORF Alexandr, Klostermannův román Skláři, Naše Šumava 1, 1969, s. 11–12.

BERNDORF Alexandr, Styky města Sušice s Nepomuckem, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 32–33.

BEZDĚKOVÁ Veronika, Kaple sv. Barbory v Podlesí u Kašperských Hor a osobnost jejího stavebníka Sebastiana Floriana Gerla, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 83–122.

BROŽOVÁ Jarmila, Sklářství na Šumavě v 19. století, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 151–164.

CIHLÁŘ Tomáš, Sirkárny v Kašperských Horách, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 62–67.

DVORAK Gerold, Klostermanns Erzählungen in zwei Sprachen – ein Vergleich, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 157–162.

ELLEDER Libor, Příspěvek k historii zaniklého zemského statku v Hořejším Těšově (1801–1874), Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 98–102.

FABŠIC Jiří, K postavení poddaných na kašperskohorském panství před rokem 1680, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 6–10.

FAKTOR Milan, Rekonstrukční práce na státním hradě Kašperku, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 113–116.

FENCL Josef, Z dějin lesů a lesního hospodářství střední Šumavy, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 171–176.

FICEK Viktor, František Pravda mezi slezskými buditeli, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 34–36.

FRANK Maria, Msgr. Johann Spannbauer, der letzte deutsche Erzdechanton Bergreichenstein, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 183–188.

FRIDRICH Jan, Obydlí ze starší doby kamenné v Sušici, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 17.

FRÖHLICH Jiří – FRÝDA František, Předběžná zpráva o výzkumu sklárny Stará Huť I u Podlesí v r. 1989, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 183–184.

FRÖHLICH Jiří, Archeologický průzkum skláren v okolí Kašperských Hor, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 94–118.

FRÖHLICH Jiří, Nové archeologické nálezy z hrádku Hrnčíř, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 163–164.

FRÖHLICH Jiří, Pokus o lokalizaci skláren ve Svojši, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990,
s. 103–105.

FRÝDA František – ROŽMBERSKÁ Věra, Příspěvek k chronologii středověké keramiky Kašperských Hor, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 17–27.

FRÝDA František, viz FRÖHLICH Jiří.

GAŽI Martin, Barokní vybavení kostela sv. Mikuláše ve Vacově, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 76–81.

GRUBER Ivan, Průzkum a oprava nástěnných maleb ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 24–28.

HÁJEK František, Moje vzpomínky na Sušicko, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 9–11.

HAZLBAUER Zdeněk, Gotické a renesanční kachle v Muzeu Šumavy, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 90–93.

HOFFMANN Gustav, Město Sušice po třicetileté válce (Rozbor berní ruly z roku 1654), Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s.  68–75.

HOFMANN Gustav, Hospodaření šumavské sklárny na počátku 19. století (Bilance sklárny pod Ostrým), Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 129–143.

HOFMANN Gustav, Několik poznámek k životopisu Jana Lötze, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 9–14.

HOFMANN Gustav, Prameny k dějinám západní Šumavy v klatovské pobočce SOA v Plzni, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 175–179.

HOFMANN Gustav, Vchynicko-tetovský kanál, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s.  177–186.

HOFMANN Gustav, Z historie sklárny v Klášterském Mlýně, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 15–31.

HOFMANN Gustav, Železářství na západní Šumavě, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990,
s. 74–96.

HOLÁ Věra, Okénko do archivu, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 24–26.

HOLÁ Věra, Okresní archiv v Sušici, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 7–10.

HOLÁ Věra, Výroční zpráva Okresního archivu v Sušici, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 27–28.

[HOLÝ Vladimír] 120 let sušického sirkařství, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 6–9.

[HOLÝ Vladimír] 85 let sušického muzea, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 3–5.

HOLÝ Vladimír, Archeologické nálezy v Sušici, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 16–17.

[HOLÝ Vladimír] Bibliografie Sušicka za r. 1959, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 31–32.

[HOLÝ Vladimír] Bibliografie Sušicka za rok 1958, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 14–15.

[HOLÝ Vladimír] Co nám přinesl rok 1962, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 30–34.

[HOLÝ Vladimír] Co nám přinesl rok 1963, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 43–46.

[HOLÝ Vladimír] Co nám přinesla léta 1964 a 1965, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65,
s. 44–47.

[HOLÝ Vladimír] Drobné zprávy, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 28.

HOLÝ Vladimír, Josef Ambrož Gabriel, nakladatel Klicperových spisů, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 16–25.

[HOLÝ Vladimír] Literatura horního Pootaví za léta 1960 a 1961, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 26–38.

[HOLÝ Vladimír] Literatura horního Pootaví za léta 1964 a 1965, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 47–55.

[HOLÝ Vladimír] Literatura horního Pootaví za rok 1962, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 34–39.

[HOLÝ Vladimír] Literatura horního Pootaví za rok 1963, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 46–52.

HOLÝ Vladimír, Nejstarší pečeť města Sušice, Naše Šumava 1, 1969, s.  35–36.

HOLÝ Vladimír, Péče o památky, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 21.

HOLÝ Vladimír, Počátky sušického sirkařství, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 11–32.

[HOLÝ Vladimír] Projekt koňské železnice přes Horažďovice, Vlastivědné zprávy horního Pootaví
1960–61, s. 20.

[HOLÝ Vladimír] Přehled prací a vynaložených částek na údržbu památek v sušickém okrese, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 12.

[HOLÝ Vladimír] Přehled údržby památek v sušickém okrese za r. 1959, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 30–31.

HOLÝ Vladimír, Regionální začlenění Sušicka a Horažďovicka, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 34–38.

HOLÝ Vladimír, Restaurace sgrafit na staré lékárně v Sušici (čp. 48/I), Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 18–19.

[HOLÝ Vladimír] Seznam prací Josefa Kunského týkající se Šumavy a Pošumaví, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 5.

HOLÝ Vladimír, Sušický Ráj, kolébka sirkařství a dělnického hnutí, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 10–13.

HOLÝ Vladimír, Šedesát let prof. dr. Josefa Kunského, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963,
s. 4–5.

HOLÝ Vladimír, Úvodní slovo, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 3.

HOLÝ Vladimír, Vlastivědným zprávám na cestu, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 5.

HOLÝ Vladimír, Výroční zpráva Okresního vlastivědného muzea v Sušici, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 4–7.

HOLÝ Vladimír, Výroční zpráva Okresního vlastivědného muzea v Sušici, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 26–27.

HOLÝ Vladimír, Ze sušického muzea, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 22–24.

HOLÝ Vladimír, Ze sušického muzea, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 29–30.

HOLÝ Vladimír, Ze sušického muzea, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 42–43.

HOLÝ Vladimír, Ze sušického muzea, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 41–43.

[HOLÝ Vladimír] Ze vzpomínek Františka Pravdy na život na Hrádku, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 38–39.

HOLÝ Vladimír, Zpráva o knize velhartické z r. 1397, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 29.

HOLÝ Vladimír, Zpráva okresního konzervátora památkové péče, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 11.

HOLÝ Vladimír, Zpráva okresního konzervátora památkové péče, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 30.

HOLÝ Vladimír, viz STACH Jiří.

HORPENIAK Vladimír, Archeologické a terénní výzkumy v roce 1989, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 170–172.

HORPENIAK Vladimír, Bude mít Šumava nového světce?, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 175–177.

HORPENIAK Vladimír, Historický průzkum kaplí v okolí Kašperských Hor, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 161–192.

HORPENIAK Vladimír, Hornické Kašperské Hory v době předhusitské, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 75–97.

HORPENIAK Vladimír, Jak se sázela lípa svobody. Vzpomínky na Pražské jaro 1968 v šumavském příhraničí, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 17–27.

HORPENIAK Vladimír, Krásná Filipina měla tetu v Kašperských Horách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 114–118.

HORPENIAK Vladimír, Malíř a Šumava (Hrst vzpomínek), Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 98–103.

HORPENIAK Vladimír, Místo veřejného trestání a hanby, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 173–176.

HORPENIAK Vladimír, Mnich Gunther, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 41–56.

HORPENIAK Vladimír, O nástroji královském, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 167–172.

HORPENIAK Vladimír, O ukradené hroudě zlata, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995,
s. 186–189.

HORPENIAK Vladimír, O znaku horního města, privilegiu a jednom královském tažení, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s.  28–34.

HORPENIAK Vladimír, O zvonech, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 157–166.

HORPENIAK Vladimír, Odborná škola pro zpracování dřeva v Kašperských Horách, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 51–61.

HORPENIAK Vladimír, Vlastivědné muzeum v Kašperských Horách do roku 1945, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 85–96.

HORPENIAK Vladimír, Výzkum zaniklých skláren, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989,
s. 116–117.

HORPENIAK Vladimír, Z dějin úcty a neúcty ke svatému Vojtěchu, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 97–98.

HORPENIAK Vladimír, Z historického místopisu zmizelé Šumavy, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 177–183.

JANÁČKOVÁ Jaroslava, Slavnost na Javorníku roku 1914, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 162–163.

JANKOVEC Miloslav, Český violista Jan Král, mistr hry na viole d’amour a přítel Bedřicha Smetany, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 14–16.

JANOUŠKOVEC Jiří, Majitelé hradu Kašperku, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 3–11.

101. KLADIVOVÁ Jana, Kořeny obrazové tvorby ak. malíře Aloise Moravce, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 193–203.

KLINDERA Richard, Několik poznámek k zámečku a bývalému panství Dolejší Krušec u Hartmanic, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 187–191.

KONEČNÝ Lubomír, viz SLABINA Miroslav.

KOTRBA František, Gotická Madona „Assumpta“ z Čímic, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 14–16.

KOTRBA František, Nové přírůstky ve sbírkách plastik sušického muzea, Naše Šumava 1, 1969,
s. 19–22.

KOTRBA František, Pozdně gotická plastika Pieta z muzea v Sušici, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 10–12.

KOVÁČ Peter, Ikonografie pozdně gotického oltáře Madony Ochranitelky v Kašperských Horách, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s.  56–65.

KOVÁČ Peter, Mistr zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 109–125.

KRAMAŘÍK Jaroslav, Zajímavý doklad starého způsobu orby na Sušicku, Naše Šumava 1, 1969,
s. 33–34.

KRATOCHVÍLOVÁ Irena, Zprávy o Muzeu Šumavy 1985–1987, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 112–113.

KRATOCHVÍLOVÁ Irena, Zprávy o Muzeu Šumavy za rok 1988, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 155–158.

KRATOCHVÍLOVÁ Iva, Něco z historie přírodovědného oddělení Muzea Šumavy, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 182–185.

KRÝSL Svatopluk, Okyselování na Šumavě, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 161–162.

KŘIČKA Jaroslav, Šumava šumí, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 3–4.

KUCROVÁ Veronika – NOVÁK Jiří, Zpodobnění zámku v Žichovicích v 17.–19. století, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s.  219–228.

KUCROVÁ Veronika [anotace]: Eduard Maur, Paměť hor, Praha 2006; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 283.

KUCROVÁ Veronika [anotace]: Veronika Rubínková, Šumava tajemná. Po stopách záhad a přízraků, Praha 2009; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 284.

KUCROVÁ Veronika [recenze]: Jan Kavale, Příběhy starých cest Šumavy, Sušice 2009; Jan Kavale, Příběhy kamenů a skal Šumavy, Klatovy 2010; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 276.

KUCROVÁ Veronika [recenze]: Jan Pešta, Encyklopedie českých vesnic II, Jižní Čechy, Praha 2004;
Jan Pešta, Encyklopedie českých vesnic III, Západní Čechy, Praha 2005; Jan Klempera, Vodní mlýny v Čechách IV, Praha 2001; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 277–278.

KUCROVÁ Veronika [recenze]: Josef Jiříčka – Jan Podlešák, Zapomenuté dědictví. Oprava drobných kamenných památek na Šumavě; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 280.

KUCROVÁ Veronika [recenze]: Pavel Kozák, Tajemná místa od Blaníku k Sušici, Beroun 2003; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s.  273–274.

KUDLÁČ Antonín K. K., Německé pověsti z Kašperských Hor ve sbírce Gustava Jungbauera, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s.  152–157.

[KUDRNÁČ Jaroslav] Kupní listina zlatorudného mlýna v Kašperských Horách z let 1479 a 1481, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 15–24.

KUDRNÁČ Jaroslav, Památková ochrana dávných rýžovišť zlata, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 168–170.

KUDRNÁČ Jaroslav, Rýžoviště, zlatodoly a zlatorudné mlýny v Pootaví, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 59–74.

KUDRNÁČ Jaroslav, Výklad ke kupní listině zlatorudného mlýna v Kašperských Horách v osmdesátých letech 15. století, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 25–32.

KUNSKÝ Josef, Mrazové srázy u Lazen na Sušicku, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 3–4.

KYNCL Josef, Vzpomínka na stávky v sušických koželužnách, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 5–8.

LÁBEK Ladislav, „Truhlička lásky“ v sušickém muzeu, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 32–34.

LÁBEK Ladislav, Sušický poklad cínového nádobí z doby předbělohorské, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 13–14.

LEBR Vlastimil, Houslový virtuos prof. Václav Kopta, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 139–153.

LHOTÁK Jan, 130 let muzejní práce v Sušici I, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 7–73.

LHOTÁK Jan, Slovo redakce, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 5–6.

LHOTÁK Jan [anotace]: Angelika Marsch, Friedrich Bernard Werner 1690–1776. Corpus seiner europäischen Städteansichten, illustrierten Reisemanuskripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-Mähren, Weissenhorn 2010; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 281–283.

LHOTÁK Jan [recenze]: Daniel Černý – Anna Kubíková – Raimund Paleczek – Pavel Fencl, Historie lesů z okolí Srní a Prášil, bez místa vydání 2010; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s.  274–276.

LNĚNIČKOVÁ Jitka, Barokní sklárna na statku Vatětice (Wunderbacher Glashütte), Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 31–34.

LNĚNIČKOVÁ Jitka, Sklárna v Hluboké (Tiefenthalu), Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 119–128.

LNĚNIČKOVÁ Jitka, Sklárny v Jelenově, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 105–112.

LNĚNIČKOVÁ Jitka, Sklárny v Podlesí (Vogelsangu), Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989,
s. 35–45.

LNĚNIČKOVÁ Jitka, Sklárny ve Svojši, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 97–102.

LUKEŠ Ivan, Čáp bílý – pták roku 1994, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 178–181.

LUKEŠ Ivan, Fauna Šumavy, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 263–275.

LUKEŠ Ivan, Zoologický výzkum, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 162–163.

MENCL Václav, Nové objevy v kostele v Nezamyslicích, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 17–18.

MERGL Jan, Sklárna Lötz v Klášterském Mlýně u Rejštejna – současné poznatky o její historii a produkci, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 46–50.

MIKŠ František, Antonín Dvořák a Sušicko, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 27–31.

MINISTR Josef, Lesy a lesníci. Ze světa lesních samot – román a skutečnost, Naše Šumava 1, 1969, s. 3–10.

MINISTR Josef, Poslední medvědi na Sušicku, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 12–14.

MOTL Josef, Světáci, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s.  136–151.

MUK Jan, Nástin urbanisticko-architektonického vývoje města Kašperských Hor, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 3–14.

NĚMEC Karel, Horažďovice v období 1960–1961, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61,
s. 19–20.

NĚMEC Karel, K nové úpravě Červené věže v Horažďovicích, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 41–42.

NĚMEC Karel, O dopravě kvádru z hory Práchně do základů Národního divadla v Praze, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 31–32.

NĚMEC Karel, Z městského muzea v Horažďovicích, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962,
s. 28–29.

NĚMEC Karel, Z Městského muzea v Horažďovicích, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 42.

NĚMEC Karel, Ze vzpomínek na Karla Weise, hudebního skladatele, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 36–37.

NĚMEC Karel, Ze vzpomínek na spisovatele Karla Klostermanna a jeho okolí, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 38.

NOVÁK Jiří, Lamberk, nebo Lamberg? Falešný potomek pošumavského rodu, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 265–272.

NOVÁK Jiří [recenze]: Zdeněk Roučka, Tenkrát na Šumavě. Fotografie 1929–1939, Plzeň 2004; Zdeněk Roučka, Předválečnou Šumavou. Život, práce, krajina, Plzeň 2006; Zdeněk Roučka, Šumavou Karla Klostermanna. Obrazy z let 1875–1914, Plzeň 2008; Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, 278–280.

NOVÁK Jiří, viz KUCROVÁ Veronika.

PLÁTKOVÁ Zuzana, Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 99–108.

POKORNÝ Milan, Co s vlčími jámami?, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 174–175.

POKORNÝ Milan, Klostermannové a Kašperské Hory, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 235–244.

POKORNÝ Milan, Nevyužitá síla, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 102–107.

POKORNÝ Milan, O lázních a lázničkách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 103–113.

POKORNÝ Milan, Úplně zapomenuté staré poutní místo, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 171–174.

POSPÍCHAL Joža, Zpráva o činnosti vlastivědného kroužku při muzeu v Sušici, Vlastivědné zprávy Sušicka 1958, s. 13.

PRAXL Paul, „Goldener Steig“ und „Goldene Strasse“, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 120–123. (v německém jazyce)

PRCHALOVÁ Marie, Hydrobiologický výzkum Černého jezera, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 158–160.

PRCHALOVÁ Marie, Klub mladých přírodovědců, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 164.

PROCHÁZKA František, Běh života mistra Stupky, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 4–5.

PROCHÁZKA Lubomír, Výzkum lidového stavitelství Šumavy, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 51–53.

PROCHÁZKA Zdeněk, Smírčí kříže na území klatovského okresu, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 54–59.

PROCHÁZKOVÁ Dana, Seismická stanice GFÚ ČSAV v Kašperských Horách, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 149–150.

PUNČOCHÁŘ Milan, Nové poznatky o zlato-scheelitovém zrudnění v Kašperských Horách a okolí, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 5–16.

REINDL Jiří, Dvě hudební památky, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 82–87.

REINDL Jiří, Hudební nástroje v Muzeu Šumavy, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990,
s. 136–139.

REINDL Jiří, Varhany farního kostela v Srní, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 81–84.

ROYT Jan, Fresky v kostele sv. Mauricia v Mouřenci, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995,
s. 66–72.

ROYT Jan, Kašperskohorští měšťané na pražských univerzitních tezích, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 84–89.

ROYT Jan, Lidová zbožnost na střední Šumavě (Texty k výstavě uskutečněné v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách v roce 1992), Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 65–71.

ROYT Jan, Nicov, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s.  75–76.

ROYT Jan, Příspěvek k ikonografii archy z kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s.  33–55.

ROYT Jan, Sklářský Boží hrob v poutním kostele sv. Anny v Javorné, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 71–73.

ROYT Jan, Zázrak v Kašperských Horách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 73–75.

ROŽMBERSKÁ Věra, viz FRÝDA František.

RUDA Pavel, Geografická poloha a demografický vývoj Kašperských Hor, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 127–133.

RUDA Pavel, Stručný ekonomický vývoj a současný hospodářský význam Kašperských Hor, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 134–147.

RYŠAVÝ Vratislav, Antependium z Mouřence, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 172–174.

RYŠAVÝ Vratislav, K barokním umělcům v Kašperských Horách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 59–63.

RYŠAVÝ Vratislav, Present sušických panu podkomořímu v roce 1637, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 119–121.

RYŠAVÝ Vratislav, Radnice v Kašperských Horách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001,
s. 14–20.

RYŠAVÝ Vratislav, Stavení v závěru dvorku za budovou Muzea Šumavy v Sušici, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 46–51.

SLABINA Miroslav – WALDHAUSER Jiří – KONEČNÝ Lubomír, Pravěké ohrazení Obří hrad na Kašperskohorsku, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 3–40.

SLÁMA Jiří – ZEMAN Jiří, Slovanské pohřebiště v Řesanicích u Kasejovic, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 21–24.

SMOLÍK Luboš, Budování stálého opevnění v československém pohraničí, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 108–111.

SMOLÍK Luboš, Oprava pranýře, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 177.

SMOLÍK Luboš, Připravované formy ochrany památkového fondu na okrese Klatovy, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 165–167.

STACH Jiří – HOLÝ Vladimír, Počátky stašské rychty, Naše Šumava 1, 1969, s. 23–32.

STACH Jiří, Královský Hvozd a Králováci, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 153–156.

STARÁ Dagmar, Sušická cínová mísa s reliéfem sv. Marka, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 80–83.

STARÝ Václav, Cesty Prachatických do Grafenau v roce 1578, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 104–111.

STARÝ Václav, K dějinám kostela a církevní správy ve Vacově, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 229–247.

STARÝ Václav, K dějinám názvu Kašperské Hory, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001,
s. 15–16.

STARÝ Václav, Kaple sv. Jana Nepomuckého u Dolní brány v Prachaticích. K dějinám jejího vzniku a výstavby, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 193–205.

STARÝ Václav, Kvilda – k dějinám obce a o místní malbě na skle, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 45–62.

STARÝ Václav, Mapy Zlaté stezky v 16. – 17. století, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 118–120.

STARÝ Václav, Mistr Jan Campanus píše do Klatov, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 102–103.

STARÝ Václav, Pořízení oltáře v děkanském chrámu sv. Jakuba v Prachaticích v první polovině 17. století. Příspěvek k církevním dějinám města, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011,
s. 123–153.

STARÝ Václav, Poslední šumavský obr Rankl-Sepp (Román a skutečnost), Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 121–135.

STARÝ Václav, Přehled vývoje městské správy v Prachaticích v 16. století, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 50–59.

STARÝ Václav, Přehled vývoje městské správy v Prachaticích ve 14. a 15. století, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 34–49.

STARÝ Václav, Řezbář Jindřich Weber. Život a dílo, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 207–217.

STARÝ Václav, Slavnost na Javorníku roku 1914, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 261–264.

STARÝ Václav, Spor města Prachatic s městy Kašperskými Horami, Klatovy a Sušice v druhé polovině 16. století, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 59–91.

STARÝ Václav, Stalo se v roce 1571. Obrázek ze života v městě Prachaticích, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 92–104.

STARÝ Václav, Stará zpráva o bavorsko-českém solním obchodu, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 111–114.

STARÝ Václav, Sušičtí žádají o dosazení nového faráře, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 113–114.

STARÝ Václav, Vimperská zvonice a její zvony, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 92–97.

STARÝ Václav, Vývoz obilí z Prachatic do Pasova ve 14. ̶ 16. století, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 115–117.

STARÝ Václav, Žádost o ponechání faráře v Kašperských Horách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 114.

STREJČEK Ferdinand, Český lid v díle Františka Pravdy, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61, s. 13–16.

STUCHLÁ Pavla, Z dějin poutního místa sv. Vojtěcha ve Lštění, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 62–92.

STUPKA František, Hrst vzpomínek na Sušici, Vlastivědné zprávy Sušicka 1959, s. 3–4.

STUPKA František, Vzpomínky, Naše Šumava 1, 1969, s. 13–15.

SVĚTLÍK Jiří, Nálezy mincí ve sbírkách muzea v Kašperských Horách, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 126–135.

SÝKOROVÁ Lenka, Historie archivu města Kašperské Hory, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 75–82.

SÝKOROVÁ Lenka, Několik poznámek o staré registratuře města Kašperské Hory a spor města s panem Albrechtem z Žeberka ve světle jejích písemností, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s.  11–15.

SÝKOROVÁ Lenka, Viktorin Anton Graff – malíř a měšťan v Kašperských Horách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 155–160.

ŠOCHMAN Josef, V Horažďovicích před sto lety (Nález starého zápisu z rodu Mayerů), Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 16–19.

ŠTIESS Bedřich, Gerlova huť, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 5–10.

ÚLOVEC Jiří, Panský dům – zámek majitelů Podlesí – Vogelsangu, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 43–45.

ÚLOVEC Jiří, Příspěvek k dějinám panských sídel v Palvínově a ve Vatěticích u Hartmanic, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 21–35.

ÚLOVEC Jiří, Zaniklý zámek v Hořejším Krušci u Hartmanic, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 35–43.

VANĚČEK Josef, Floristický kurs v Sušici, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 41.

VANĚČEK Josef, Chráněné a vzácné rostliny Šumavy a Předšumaví, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 251–262.

VANĚČEK Josef, Střední Šumava a Předšumaví z hlediska ochrany přírody, Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 245–250.

VÁŇOVÁ Ladislava, „Jak rád bych stoupal až na vrcholky hor“ – Gottlieb Amadeus z Windischgrätzu, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 118–119.

VÁŇOVÁ Ladislava, Byli naši předkové úspěšnější?, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 118.

VÁŇOVÁ Ladislava, První nájemce huti v Kaltenbachu, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 181–182.

VÁŇOVÁ Ladislava, Spoluzakladatel muzea v Železné Rudě, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 182.

VÁŇOVÁ Ladislava, Z minulosti městečka Čachrova, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 180–181.

VLK Miloslav, Kašperskohorská monstrance, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 73–79.

VODÁK Ladislav, Aktuality z Chráněné krajinné oblasti Šumava, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65, s. 40–41.

VODÁK Ladislav, Činnost Ochranářského průzkumu Šumavy, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963, s. 39–41.

VODÁK Ladislav, Chráněná krajinná oblast Šumava, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962,
s. 20–21.

[VODÁK Ladislav] Vyhlášení ochranného režimu v Povydří na Sušicku, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 19–20.

VOGELTANZ Jan, Sušice za třicetileté války, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 57–73.

VOGELTANZ Jan, Vojenské aspekty dějin Sušice a okolí od poloviny 17. století do počátku 19. století, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 144–152.

VOGELTANZ Jan, Z dějin kašperskohorských ostrostřelců, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011, s. 249–259.

VONDRUŠKA Vlastimil, Pozůstatky tradičních pověr a zvyků spojených s chovem skotu na severozápadní Šumavě v 1. polovině 20. století, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989,
s. 88–101.

VONDRUŠKA Vlastimil, Založení chudenické olejny v 80. letech 18. století, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s. 113–118.

VONDRUŠKOVÁ Alena, Tradice kovářského řemesla a jeho současnost v okrese Klatovy, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990, s.  119–125.

VORÁČKOVÁ Jaroslava, Lidová slovesnost (Kašperské Hory a okolí), Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory, 1980, s. 205–233.

WALDHAUSER Jiří, Středověká úpravna zlaté rudy u Kašperských Hor, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995, s. 3–14.

WALDHAUSER Jiří, Zlatodoly na Šumavě, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 117.

WALDHAUSER Jiří, viz SLABINA Miroslav.

WALDHAUSEROVÁ Hana, Přírodní prostředí Keltů v dnešních Čechách, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001, s. 164–171.

ZÁLOHA Jiří, Posloupnost majitelů hutí ve sklářské rychtě na Vimpersku, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001, s. 3–9.

ZÁLOHA Jiří, Prameny k dějinám Prášilka a Dlouhoveska v Českém Krumlově, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989, s. 117–118.

ZEMAN Jiří, viz SLÁMA Jiří.