Vlastivědný sborník Muzea Šumavy

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, 2011

vydalo Muzeum Šumavy, Sušice 2011, 290 s., náklad
500 kusů, cena 140 Kč, ISBN 978–80–87235–03–4.

Obsah čísla

 1. Jan LHOTÁK, Slovo redakce, s. 5–6.
 2. Jan LHOTÁK, 130 let muzejní práce v Sušici I, s. 7–73.
 3. Lenka SÝKOROVÁ, Historie archivu města Kašperské Hory, s. 75–82.
 4. Veronika BEZDĚKOVÁ, Kaple sv. Barbory v Podlesí u Kašperských Hor a osobnost jejího stavebníka Sebastiana Floriana Gerla, s. 83–122.
 5. Václav STARÝ, Pořízení oltáře v děkanském chrámu sv. Jakuba v Prachaticích v první polovině 17. století. Příspěvek k církevním dějinám města, s. 123–153.
 6. Lenka SÝKOROVÁ, Viktorin Anton Graff – malíř a měšťan v Kašperských Horách, s. 155–160.
 7. Vladimír HORPENIAK, Historický průzkum kaplí v okolí Kašperských Hor, s. 161–192.
 8. Václav STARÝ, Kaple sv. Jana Nepomuckého u Dolní brány v Prachaticích. K dějinám jejího vzniku a výstavby, s. 193–205.
 9. Václav STARÝ, Řezbář Jindřich Weber. Život a dílo, s. 207–217.
 10. Veronika KUCROVÁ – Jiří NOVÁK, Zpodobnění zámku v Žichovicích v 17. – 19. století, s. 219–228.
 11. Václav STARÝ, K dějinám kostela a církevní správy ve Vacově, s. 229–247.
 12. Jan VOGELTANZ, Z dějin kašperskohorských ostrostřelců, s. 249–259.
 13. Václav STARÝ, Slavnost na Javorníku roku 1914, s. 261–264.
 14. Jiří NOVÁK, Lamberk, nebo Lamberg? Falešný potomek pošumavského rodu,
  s. 265–272.

Recenze:

 1. Veronika KUCROVÁ: Pavel Kozák, Tajemná místa od Blaníku k Sušici, Beroun 2003; s. 273–274.
 2. Jan LHOTÁK: Daniel Černý – Anna Kubíková – Raimund Paleczek – Pavel Fencl, Historie lesů z okolí Srní a Prášil, bez místa vydání 2010; s. 274–276.
 3. Veronika KUCROVÁ: Jan Kavale, Příběhy starých cest Šumavy, Sušice 2009; Jan Kavale, Příběhy kamenů a skal Šumavy, Klatovy 2010; s. 276.
 4. Veronika KUCROVÁ: Jan Pešta, Encyklopedie českých vesnic II, Jižní Čechy, Praha 2004; Jan Pešta, Encyklopedie českých vesnic III, Západní Čechy, Praha 2005; Jan Klempera, Vodní mlýny v Čechách IV, Praha 2001; s. 277–278.
 5. Jiří NOVÁK: Zdeněk Roučka, Tenkrát na Šumavě. Fotografie 1929–1939, Plzeň 2004; Zdeněk Roučka, Předválečnou Šumavou. Život, práce, krajina, Plzeň 2006; Zdeněk Roučka, Šumavou Karla Klostermanna. Obrazy z let 1875–1914, Plzeň 2008; 278–280.
 6. Veronika KUCROVÁ: Josef Jiříčka – Jan Podlešák, Zapomenuté dědictví. Oprava drobných kamenných památek na Šumavě; s. 280.

Anotace:

 1. Jan LHOTÁK: Angelika Marsch, Friedrich Bernard Werner 1690–1776. Corpus seiner europäischen Städteansichten, illustrierten Reisemanuskripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-Mähren, Weissenhorn 2010; s. 281–283.
 2. Veronika KUCROVÁ: Eduard Maur, Paměť hor, Praha 2006; s. 283.
 3. Veronika KUCROVÁ: Veronika Rubínková, Šumava tajemná. Po stopách záhad a přízraků, Praha 2009; s. 284.
 4. Veronika BARTOVÁ: Karl Schmotz, Zwischen Donau und Otava. Gedanken zu Herrschaft und Sakralarchitektur im hohen Mittelalter. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 2004, s. 231–250; s. 284–286.

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001 (Architektura-umění-muzejnictví)

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001
(Architektura-umění-muzejnictví)

vydalo Muzeum Šumavy, Sušice-Kašperské Hory 2001, 104 s., náklad 1000 kusů.

Obsah čísla

 1. Jan MUK, Nástin urbanisticko-architektonického vývoje města Kašperských Hor,
  s. 3–14.
 2. Vratislav RYŠAVÝ, Radnice v Kašperských Horách, s. 14–20.
 3. Jiří ÚLOVEC, Příspěvek k dějinám panských sídel v Palvínově a ve Vatěticích u Hartmanic, s. 21–35.
 4. Jiří ÚLOVEC, Zaniklý zámek v Hořejším Krušci u Hartmanic, s. 35–43.
 5. Jiří ÚLOVEC, Panský dům – zámek majitelů Podlesí – Vogelsangu, s. 43–45.
 6. Vratislav RYŠAVÝ, Stavení v závěru dvorku za budovou Muzea Šumavy v Sušici, s. 46–51.
 7. Lubomír PROCHÁZKA, Výzkum lidového stavitelství Šumavy, s. 51–53.
 8. Zdeněk PROCHÁZKA, Smírčí kříže na území klatovského okresu, s. 54–59.
 9. Vratislav RYŠAVÝ, K barokním umělcům v Kašperských Horách, s. 59–63.
 10. Jan ROYT, Lidová zbožnost na střední Šumavě (Texty k výstavě uskutečněné v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách v roce 1992), s. 65–71.
 11. Jan ROYT, Sklářský Boží hrob v potním kostele sv. Anny v Javorné, s. 71–73.
 12. Jan ROYT, Zázrak v Kašperských Horách, s. 73–75.
 13. Jan ROYT, Nicov, s. 75–76.
 14. Martin GAŽI, Barokní vybavení kostela sv. Mikuláše ve Vacově, s. 76–81.
 15. Jiří REINDL, Varhany farního kostela v Srní, s. 81–84.
 16. Vladimír HORPENIAK, Vlastivědné muzeum v Kašperských Horách do roku 1945, s. 85–96.
 17. Vladimír HORPENIAK, Z dějin úcty a neúcty ke svatému Vojtěchu, s. 97–98.
 18. Vladimír HORPENIAK, Malíř a Šumava (Hrst vzpomínek), s. 98–103.

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001 (Historie-místopis-literatura)

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V, 2001
(Historie-místopis-literatura)

vydalo Muzeum Šumavy, Sušice-Kašperské Hory 2001, 192 s., náklad 1000 kusů.

Obsah čísla

 1. Jiří JANOUŠKOVEC, Majitelé hradu Kašperku, s. 3–11.
 2. Lenka SÝKOROVÁ, Několik poznámek o staré registratuře města Kašperské Hory a spor města s panem Albrechtem z Žeberka ve světle jejích písemností, s. 11–15.
 3. Václav STARÝ, K dějinám názvu Kašperské Hory, s. 15–16.
 4. Vladimír HORPENIAK, Jak se sázela lípa svobody. Vzpomínky na Pražské jaro 1968 v šumavském příhraničí, s. 17–27.
 5. Marie BERÁNKOVÁ, Z historie Rejštejna, s. 27–37.
 6. Marie BERÁNKOVÁ, Městská správa v Rejštejně, s. 37–44.
 7. Václav STARÝ, Kvilda – k dějinám obce a o místní malbě na skle, s. 45–62.
 8. Pavla STUCHLÁ, Z dějin poutního místa sv. Vojtěcha ve Lštění, s. 62–92.
 9. Václav STARÝ Václav, Vimperská zvonice a její zvony, s. 92–97.
 10. Libor ELLEDER, Příspěvek k historii zaniklého zemského statku v Hořejším Těšově (1801–1874), s. 98–102.
 11. Václav STARÝ, Mistr Jan Campanus píše do Klatov, s. 102–103.
 12. Milan POKORNÝ, O lázních a lázničkách, s. 103–113.
 13. Václav STARÝ, Sušičtí žádají o dosazení nového faráře, s. 113–114.
 14. Václav STARÝ, Žádost o ponechání faráře v Kašperských Horách, s. 114.
 15. Vladimír HORPENIAK, Krásná Filipina měla tetu v Kašperských Horách, s. 114–118.
 16. Ladislava VÁŇOVÁ, Byli naši předkové úspěšnější?, s. 118.
 17. Ladislava VÁŇOVÁ, „Jak rád bych stoupal až na vrcholky hor“ – Gottlieb Amadeus z Windischgrätzu, s. 118–119.
 18. Vratislav RYŠAVÝ, Present sušických panu podkomořímu v roce 1637, s. 119–121.
 19. Václav STARÝ, Poslední šumavský obr Rankl-Sepp (Román a skutečnost),
  s. 121–135.
 20. Josef MOTL, Světáci, s. 136–151.
 21. Antonín K. K. KUDLÁČ, Německé pověsti z Kašperských Hor ve sbírce Gustava Jungbauera, s. 152–157.
 22. Gerold DVORAK, Klostermanns Erzählungen in zwei Sprachen – ein Verglech,
  s. 157–162.
 23. Jaroslava JANÁČKOVÁ, Slavnost na Javorníku roku 1914, s. 162–163.
 24. Jiří FRÖHLICH, Nové archeologické nálezy z hrádku Hrnčíř, s. 163–164.
 25. Hana WALDHAUSEROVÁ, Přírodní prostředí Keltů v dnešních Čechách, s. 164–171.
 26. Milan POKORNÝ, Úplně zapomenuté staré poutní místo, s. 171–174.
 27. Milan POKORNÝ, Co s vlčími jámami?, s. 174–175.
 28. Vladimír HORPENIAK, Bude mít Šumava nového světce?, s. 175–177.
 29. Vladimír HORPENIAK, Z historického místopisu zmizelé Šumavy, s. 177–183.
 30. Maria FRANK, Msgr. Johann Spannbauer, der letzte deutsche Erzdechanton Bergreichenstein, s. 183–188.

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001 (Sklářství – Zlatá stezka)

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV, 2001
(Sklářství – Zlatá stezka)

vydalo Muzeum Šumavy, Sušice-Kašperské Hory 2001, 124 s., náklad 1000 kusů.

Obsah čísla

 1. Jiří ZÁLOHA, Posloupnost majitelů hutí ve sklářské rychtě na Vimpersku, s. 3–9.
 2. Gustav HOFMANN, Několik poznámek k životopisu Jana Lötze, s. 9–14.
 3. Gustav HOFMANN, Z historie sklárny v Klášterském Mlýně, s. 15–31.
 4. Jitka LNĚNIČKOVÁ, Barokní sklárna na statku Vatětice (Wunderbacher Glashütte), s. 31–34.
 5. Václav STARÝ, Přehled vývoje městské správy v Prachaticích ve 14. a 15. století, s. 34–49.
 6. Václav STARÝ, Přehled vývoje městské správy v Prachaticích v 16. století, s. 50–59.
 7. Václav STARÝ, Spor města Prachatic s městy Kašperskými Horami, Klatovy a Sušice v druhé polovině 16. století, s. 59–91.
 8. Václav STARÝ, Stalo se v roce 1571. Obrázek ze života v městě Prachaticích,
  s. 92–104.
 9. Václav STARÝ, Cesty Prachatických do Grafenau v roce 1578, s. 104–111.
 10. Václav STARÝ, Stará zpráva o bavorsko-českém solním obchodu, s. 111–114.
 11. Václav STARÝ, Vývoz obilí z Prachatic do Pasova ve 14. – 16. století, s. 115–117.
 12. Václav STARÝ, Mapy Zlaté stezky v 16. – 17. století, s. 118–120.
 13. Paul PRAXL, „Goldener Steig“ und „Goldene Strasse“, s. 120–123.

Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995

Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy III, 1995

vydalo Muzeum Šumavy, Sušice 1995, 192 s., náklad 800 kusů.

Obsah čísla

 1. Jiří WALDHAUSER, Středověká úpravna zlaté rudy u Kašperských Hor, s. 3–14.
 2. [Jaroslav KUDRNÁČ] Kupní listina zlatorudného mlýna v Kašperských Horách z let 1479 a 1481, s. 15–24.
 3. Jaroslav KUDRNÁČ, Výklad ke kupní listině zlatorudného mlýna v Kašperských Horách v osmdesátých letech 15. století, s. 25–32.
 4. Jan ROYT, Příspěvek k ikonografii archy z kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách, s. 33–55.
 5. Peter KOVÁČ, Ikonografie pozdně gotického oltáře Madony Ochranitelky v Kašperských Horách, s. 56–65.
 6. Jan ROYT, Fresky v kostele sv. Mauricia v Mouřenci, s. 66–72.
 7. Miloslav VLK, Kašperskohorská monstrance, s. 73–79.
 8. Dagmar STARÁ, Sušická cínová mísa s reliéfem sv. Marka, s. 80-83.
 9. Jan ROYT, Kašperskohorští měšťané na pražských univerzitních tezích, s. 84–89.
 10. Zdeněk HAZLBAUER, Gotické a renesanční kachle v Muzeu Šumavy, s. 90–93.
 11. Jiří FRÖHLICH, Archeologický průzkum skláren v okolí Kašperských Hor, s. 94–118.
 12. Jitka LNĚNIČKOVÁ, Sklárna v Hluboké (Tiefenthalu), s. 119–128.
 13. Gustav HOFMANN, Hospodaření šumavské sklárny na počátku 19. století (Bilance sklárny pod Ostrým), s. 129–143.
 14. Jan VOGELTANZ, Vojenské aspekty dějin Sušice a okolí od poloviny 17. století do počátku 19. století, s. 144–152.
 15. Jiří STACH, Královský Hvozd a Králováci, s. 153–156.
 16. Vladimír HORPENIAK, O zvonech, s. 157–166.
 17. Vladimír HORPENIAK, O nástroji královském, s. 167–172.
 18. Vladimír HORPENIAK, Místo veřejného trestání a hanby, s. 173–176.
 19. Luboš SMOLÍK, Oprava pranýře, s. 177.
 20. Ivan LUKEŠ, Čáp bílý – pták roku 1994, s. 178–181.
 21. Iva KRATOCHVÍLOVÁ, Něco z historie přírodovědného oddělení Muzea Šumavy, s. 182–185.
 22. Vladimír HORPENIAK, O ukradené hroudě zlata, s. 186–189.

Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990

Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy II, 1990

vydalo Muzeum Šumavy, Sušice 1990, 192 s., náklad 2000 kusů.

Obsah čísla

 1. Miroslav SLABINA – Jiří WALDHAUSER – Lubomír KONEČNÝ, Pravěké ohrazení Obří hrad na Kašperskohorsku, s. 3–40.
 2. Vladimír HORPENIAK, Mnich Gunther, s. 41–56.
 3. Jan VOGELTANZ, Sušice za třicetileté války, s. 57–73.
 4. Gustav HOFMANN, Železářství na západní Šumavě, s. 74–96.
 5. Jitka LNĚNIČKOVÁ, Sklárny ve Svojši, s. 97–102.
 6. Jiří FRÖHLICH, Pokus o lokalizaci skláren ve Svojši, s. 103–105.
 7. Jitka LNĚNIČKOVÁ, Sklárny v Jelenově, s. 105–112.
 8. Vlastimil VONDRUŠKA, Založení chudenické olejny v 80. letech 18. století,
  s. 113–118.
 9. Alena VONDRUŠKOVÁ, Tradice kovářského řemesla a jeho současnost v okrese Klatovy, s. 119–125.
 10. Jiří SVĚTLÍK, Nálezy mincí ve sbírkách muzea v Kašperských Horách, s. 126–135.
 11. Jiří REINDL, Hudební nástroje v Muzeu Šumavy, s. 136–139.
 12. Vlastimil LEBR, Houslový virtuos prof. Václav Kopta, s. 139–153.

Zprávy, informace:

 1. Irena KRATOCHVÍLOVÁ, Zprávy o Muzeu Šumavy za rok 1988, s. 155–158.
 2. Marie PRCHALOVÁ, Hydrobiologický výzkum Černého jezera, s. 158–160.
 3. Svatopluk KRÝSL, Okyselování na Šumavě, s. 161–162.
 4. Ivan LUKEŠ, Zoologický výzkum, s. 162–163.
 5. Marie PRCHALOVÁ, Klub mladých přírodovědců, s. 164.
 6. Luboš SMOLÍK, Připravované formy ochrany památkového fondu na okrese Klatovy, s. 165–167.
 7. Jaroslav KUDRNÁČ, Památková ochrana dávných rýžovišť zlata, s. 168–170.
 8. Vladimír HORPENIAK, Archeologické a terénní výzkumy v roce 1989, s. 170–172.
 9. Vratislav RYŠAVÝ, Antependium z Mouřence, s. 172–174.
 10. Gustav HOFMANN, Prameny k dějinám západní Šumavy v klatovské pobočce SOA v Plzni, s. 175–179.
 11. Ladislava VÁŇOVÁ, Z minulosti městečka Čachrova, s. 180–181.
 12. Ladislava VÁŇOVÁ, První nájemce huti v Kaltenbachu, s. 181–182.
 13. Ladislava VÁŇOVÁ, Spoluzakladatel muzea v Železné Rudě, s. 182.
 14. Jiří FRÖHLICH – František FRÝDA, Předběžná zpráva o výzkumu sklárny Stará Huť I u Podlesí v r. 1989, s. 183–184.

Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989

Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I, 1989

vydalo Muzeum Šumavy, Sušice 1989, 118 s., náklad 2000 kusů, ISBN 80–900062–0–5.

Obsah čísla

 1. Milan PUNČOCHÁŘ, Nové poznatky o zlato-scheelitovém zrudnění v Kašperských Horách a okolí, s. 5–16.
 2. František FRÝDA – Věra ROŽMBERSKÁ, Příspěvek k chronologii středověké keramiky Kašperských Hor, s. 17–27.
 3. Vladimír HORPENIAK, O znaku horního města, privilegiu a jednom královském tažení, s. 28–34.
 4. Jitka LNĚNIČKOVÁ, Sklárny v Podlesí (Vogelsangu), s. 35–45.
 5. Jan MERGL, Sklárna Lötz v Klášterském Mlýně u Rejštejna – současné poznatky o její historii a produkci, s. 46–50.
 6. Vladimír HORPENIAK, Odborná škola pro zpracování dřeva v Kašperských Horách, s. 51–61.
 7. Tomáš CIHLÁŘ, Sirkárny v Kašperských Horách, s. 62–67.
 8. Gustav HOFFMANN, Město Sušice po třicetileté válce (Rozbor berní ruly z roku 1654), s. 68–75.
 9. Marie BAJEROVÁ, Josef Váchal a Šumava, s. 76–81.
 10. Jiří REINDL, Dvě hudební památky, s. 82–87.
 11. Vlastimil VONDRUŠKA, Pozůstatky tradičních pověr a zvyků spojených s chovem skotu na severozápadní Šumavě v 1. polovině 20. století, s. 88–101.
 12. Milan POKORNÝ, Nevyužitá síla, s. 102–107.
 13. Luboš SMOLÍK, Budování stálého opevnění v československém pohraničí,
  s. 108–111.

Zprávy, recenze:

 1. Irena KRATOCHVÍLOVÁ, Zprávy o Muzeu Šumavy 1985-1987, s. 112–113.
 2. Milan FAKTOR, Rekonstrukční práce na státním hradě Kašperku, s. 113–116.
 3. Vladimír HORPENIAK, Výzkum zaniklých skláren, s. 116–117.
 4. Jiří WALDHAUSER, Zlatodoly na Šumavě, s. 117.
 5. Jiří ZÁLOHA, Prameny k dějinám Prášilka a Dlouhoveska v Českém Krumlově,
  s. 117–118.

Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory

Sborník vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory

vydal MěstNV a Muzeum Šumavy, Kašperské Hory 1980, 282 s.

Obsah čísla

 1. Antonín BENEŠ, Horní Pootaví v pravěku a na počátku dějin podle archeologických pramenů, s. 7–58.
 2. Jaroslav KUDRNÁČ, Rýžoviště, zlatodoly a zlatorudné mlýny v Pootaví, s. 59–74.
 3. Vladimír HORPENIAK, Hornické Kašperské Hory v době předhusitské, s. 75–97.
 4. Zuzana PLÁTKOVÁ, Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, s. 99–108.
 5. Peter KOVÁČ, Mistr zvíkovského Oplakávání a Kašperské Hory, s. 109–125.
 6. Pavel RUDA, Geografická poloha a demografický vývoj Kašperských Hor,
  s. 127–133.
 7. Pavel RUDA, Stručný ekonomický vývoj a současný hospodářský význam Kašperských Hor, s. 134–147.
 8. Dana PROCHÁZKOVÁ, Seismická stanice GFÚ ČSAV v Kašperských Horách,
  s. 149–150.
 9. Jarmila BROŽOVÁ, Sklářství na Šumavě v 19. století, s. 151–164.
 10. Alena ADLEROVÁ, Secesní sklo sklárny Loetz, s. 165–170.
 11. Josef FENCL, Z dějin lesů a lesního hospodářství střední Šumavy, s. 171–176.
 12. Gustav HOFMANN, Vchynicko-tetovský kanál, s. 177–186.
 13. Richard KLINDERA, Několik poznámek k zámečku a bývalému panství Dolejší Krušec u Hartmanic, s. 187–191.
 14. Jana KLADIVOVÁ, Kořeny obrazové tvorby ak. malíře Aloise Moravce, s. 193–203.
 15. Jaroslava VORÁČKOVÁ, Lidová slovesnost (Kašperské Hory a okolí), s. 205–233.
 16. Milan POKORNÝ, Klostermannové a Kašperské Hory, s. 235–244.
 17. Josef VANĚČEK, Střední Šumava a Předšumaví z hlediska ochrany přírody,
  s. 245–250.
 18. Josef VANĚČEK, Chráněné a vzácné rostliny Šumavy a Předšumaví, s. 251–262.
 19. Ivan LUKEŠ, Fauna Šumavy, s. 263–275.

Naše Šumava 1

Naše Šumava 1

vydalo Muzeum Šumavy v Sušici, Sušice 1969, 40 s., náklad 2000 kusů, cena 6 Kčs.

Obsah čísla

 1. Josef MINISTR, Lesy a lesníci. Ze světa lesních samot – román a skutečnost,
  s. 3–10.
 2. Alexandr BERNDORF, Klostermannův román Skláři, s. 11–12.
 3. František STUPKA, Vzpomínky, s. 13–15.
 4. Antonín BENEŠ, Příspěvky k archeologii horního Pootaví, s. 16–18.
 5. František KOTRBA, Nové přírůstky ve sbírkách plastik sušického muzea, s. 19–22.
 6. Jiří STACH – Vladimír HOLÝ, Počátky stašské rychty, s. 23–32.
 7. Jaroslav KRAMAŘÍK, Zajímavý doklad starého způsobu orby na Sušicku, s. 33–34.
 8. Vladimír HOLÝ, Nejstarší pečeť města Sušice, s. 35–36.

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1964–65

vydalo Muzeum horního Pootaví v Sušici, Sušice 1966, 56 s., náklad 1200 kusů, cena 6 Kčs.

Obsah čísla

 1. [Vladimír HOLÝ] 85 let sušického muzea, s. 3–5.
 2. Bedřich ŠTIESS, Gerlova huť, s. 5–10.
 3. Vladimír HOLÝ, Počátky sušického sirkařství, s. 11–32.
 4. Ladislav LÁBEK, „Truhlička lásky“ v sušickém muzeu, s. 32–34.
 5. Viktor FICEK, František Pravda mezi slezskými buditeli, s. 34–36.
 6. Karel NĚMEC, Ze vzpomínek na Karla Weise, hudebního skladatele, s. 36–37.
 7. Antonín BENEŠ, Příspěvky k archeologii horního Pootaví, s. 38–39.
 8. Ladislav VODÁK, Aktuality z Chráněné krajinné oblasti Šumava, s. 40–41.
 9. Josef VANĚČEK, Floristický kurs v Sušici, s. 41.
 10. Vladimír HOLÝ, Ze sušického muzea, s. 41–43.
 11. [Vladimír HOLÝ] Co nám přinesla léta 1964 a 1965, s. 44–47.
 12. [Vladimír HOLÝ] Literatura horního Pootaví za léta 1964 a 1965, s. 47–55.

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1963

vydala muzea v Sušici a Horažďovicích s pracovišti Okresního archivu v Klatovech, Sušice 1964, 52 s., náklad 1000 kusů, cena 5 Kčs.

Obsah čísla

 1. Josef KUNSKÝ, Mrazové srázy u Lazen na Sušicku, s. 3–4.
 2. Vladimír HOLÝ, Šedesát let prof. dr. Josefa Kunského, s. 4–5.
 3. [Vladimír HOLÝ] Seznam prací Josefa Kunského týkající se Šumavy a Pošumaví, s. 5.
 4. Antonín BENEŠ, Pravěk Horažďovicka, s. 6–26.
 5. František MIKŠ, Antonín Dvořák a Sušicko, s. 27–31.
 6. Karel NĚMEC, O dopravě kvádru z hory Práchně do základů Národního divadla v Praze, s. 31-32.
 7. Alexandr BERNDORF, Styky města Sušice s Nepomuckem, s. 32–33.
 8. Vladimír HOLÝ, Regionální začlenění Sušicka a Horažďovicka, s. 34–38.
 9. Karel NĚMEC, Ze vzpomínek na spisovatele Karla Klostermanna a jeho okolí, s. 38.

Zprávy:

 1. Antonín BENEŠ, Za univ. profesorem Emanuelem Šimkem, s. 39.
 2. Ladislav VODÁK, Činnost Ochranářského průzkumu Šumavy, s. 39–41.
 3. Karel NĚMEC, K nové úpravě Červené věže v Horažďovicích, s. 41–42.
 4. Karel NĚMEC, Z Městského muzea v Horažďovicích, s. 42.
 5. Vladimír HOLÝ, Ze sušického muzea, s. 42–43.
 6. [Vladimír HOLÝ] Co nám přinesl rok 1963, s. 43–46.
 7. [Vladimír HOLÝ] Literatura horního Pootaví za rok 1963, s. 46–52.

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962

vydala muzea v Sušici a Horažďovicích s pracovišti Okresního archivu v Klatovech, Sušice 1963, 40 s., náklad 700 kusů, cena 5 Kčs.

Obsah čísla

 1. Jaroslav KŘIČKA, Šumava šumí, s. 3–4.
 2. Josef KYNCL, Vzpomínka na stávky v sušických koželužnách, s. 5–8.
 3. František HÁJEK, Moje vzpomínky na Sušicko, s. 9–11.
 4. Josef MINISTR, Poslední medvědi na Sušicku, s. 12–14.
 5. Miloslav JANKOVEC, Český violista Jan Král, mistr hry na viole d’amour a přítel Bedřicha Smetany, s. 14–16.
 6. Josef ŠOCHMAN, V Horažďovicích před sto lety (Nález starého zápisu z rodu Mayerů), s. 16–19.

Zprávy:

 1. [Ladislav VODÁK] Vyhlášení ochranného režimu v Povydří na Sušicku, s. 19–20.
 2. Ladislav VODÁK, Chráněná krajinná oblast Šumava, s. 20–21.
 3. Jiří SLÁMA – Jiří ZEMAN, Slovanské pohřebiště v Řesanicích u Kasejovic, s. 21–24.
 4. Ivan GRUBER, Průzkum a oprava nástěnných maleb ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, s. 24–28.
 5. [Vladimír HOLÝ] Drobné zprávy, s. 28.
 6. Karel NĚMEC, Z městského muzea v Horažďovicích, s. 28–29.
 7. Vladimír HOLÝ, Ze sušického muzea, s. 29–30.
 8. [Vladimír HOLÝ] Co nám přinesl rok 1962, s. 30–34.
 9. [Vladimír HOLÝ] Literatura horního Pootaví za rok 1962, s. 34–39.

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61

Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960–61

vydalo Vlastivědné muzeum horního Pootaví v Sušici a sušické pracoviště Okresního archivu v Klatovech, Sušice 1962, 40 s., cena 5 Kčs.

Obsah čísla

 1. Vladimír HOLÝ, Vlastivědným zprávám na cestu, s. 5.
 2. Jiří FABŠIC, K postavení poddaných na kašperskohorském panství před rokem 1680, s. 6–10.
 3. František KOTRBA, Pozdně gotická plastika Pieta z muzea v Sušici, s. 10–12.
 4. Ferdinand STREJČEK, Český lid v díle Františka Pravdy, s. 13–16.

Zprávy:

 1. Vladimír HOLÝ, Archeologické nálezy v Sušici, s. 16–17.
 2. Jan FRIDRICH, Obydlí ze starší doby kamenné v Sušici, s. 17.
 3. Václav MENCL, Nové objevy v kostele v Nezamyslicích, s. 17–18.
 4. Vladimír HOLÝ, Restaurace sgrafit na staré lékárně v Sušici (čp. 48/I), s. 18–19.
 5. Karel NĚMEC, Horažďovice v období 1960-1961, s. 19–20.
 6. [Vladimír HOLÝ] Projekt koňské železnice přes Horažďovice, s. 20.
 7. Vladimír HOLÝ, Péče o památky, s. 21.
 8. Vladimír HOLÝ, Ze sušického muzea, s. 22–24.
 9. Věra HOLÁ, Okénko do archivu, s. 24–26.
 10. [Vladimír HOLÝ] Literatura horního Pootaví za léta 1960 a 1961, s. 26–38.
 11. [Vladimír HOLÝ] Ze vzpomínek Františka Pravdy na život na Hrádku, s. 38–39.

Vlastivědné zprávy Sušicka 1959

Vlastivědné zprávy Sušicka 1959

vydalo Okresní vlastivědné muzeum v Sušici a Okresní archiv v Sušici, Sušice 1959, 32 s.

Obsah čísla

 1. František STUPKA, Hrst vzpomínek na Sušici, s. 3–4.
 2. František PROCHÁZKA, Běh života mistra Stupky, s. 4–5.
 3. [Vladimír HOLÝ] 120 let sušického sirkařství, s. 6–9.
 4. Vladimír HOLÝ, Sušický Ráj, kolébka sirkařství a dělnického hnutí, s. 10–13.
 5. František KOTRBA, Gotická Madona „Assumpta“ z Čímic, s. 14–16.
 6. Vladimír HOLÝ, Josef Ambrož Gabriel, nakladatel Klicperových spisů, s. 16–25.
 7. Vladimír HOLÝ, Výroční zpráva Okresního vlastivědného muzea v Sušici, s. 26–27.
 8. Věra HOLÁ, Výroční zpráva Okresního archivu v Sušici, s. 27–28.
 9. Vladimír HOLÝ, Zpráva o knize velhartické z r. 1397, s. 29.
 10. Vladimír HOLÝ, Zpráva okresního konzervátora památkové péče, s. 30.
 11. [Vladimír HOLÝ] Přehled údržby památek v sušickém okrese za r. 1959, s. 30–31.
 12. [Vladimír HOLÝ] Bibliografie Sušicka za r. 1959, s. 31–32.

Vlastivědné zprávy Sušicka 1958

Vlastivědné zprávy Sušicka 1958

vydalo Okresní vlastivědné muzeum v Sušici a Okresní archiv v Sušici, Sušice 1959, 15 s.

Obsah čísla

 1. Vladimír HOLÝ, Úvodní slovo, s. 3.
 2. Vladimír HOLÝ, Výroční zpráva Okresního vlastivědného muzea v Sušici, s. 4–7.
 3. Věra HOLÁ, Okresní archiv v Sušici, s. 7–10.
 4. Vladimír HOLÝ, Zpráva okresního konzervátora památkové péče, s. 11.
 5. [Vladimír HOLÝ] Přehled prací a vynaložených částek na údržbu památek v sušickém okrese, s. 12.
 6. Joža POSPÍCHAL, Zpráva o činnosti vlastivědného kroužku při muzeu v Sušici, s. 13.
 7. Ladislav LÁBEK, Sušický poklad cínového nádobí z doby předbělohorské, s. 13–14.
 8. [Vladimír HOLÝ] Bibliografie Sušicka za rok 1958, s. 14–15.

nahoru