Vlastivědný sborník Muzea Šumavy

Profilovým periodikem Muzea Šumavy v Sušici je jeho sborník vydávaný nepravidelně od roku 1959. Původní název zněl Vlastivědné zprávy Sušicka. Pod vedením Vladimíra Holého vyšly svazky pro rok 1958 a 1959. Spolupráce s horažďovickým muzeem znamenala změnu názvu na Vlastivědné zprávy horního Pootaví (za rok 1960–61, 1962, 1963, 1964–65). Roku 1969 se objevila Naše Šumava 1, poslední redaktorský počin Vladimíra Holého.

V roce 1980 se Muzeum Šumavy stává spoluvydavatelem jubilejního Sborníku vlastivědných prací o Šumavě. K 650. výročí města Kašperské Hory. Na něj navázal Vladimír Horpeniak obnovenou řadou muzejních publikací pod názvem Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I–III (1989, 1990, 1995), které se roku 2001, kdy vyšla tři čísla najednou, přejmenovaly na Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IV–VI (IV Sklářství – Zlatá stezka; V Historie – místopis – literatura; VI Architektura – umění – muzejnictví).

Roku 2011 vyšel pod vedením Vladimíra Horpeniaka a Jana Lhotáka Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII. Obnovený sborník by měl vycházet každé dva roky a přinášet příspěvky společenskovědního i přírodovědného rázu z oblasti celé Šumavy a Pošumaví s důrazem na region Sušicka.